10 NAJBARDZIEJ PRZERAŻAJĄCYCH CYTATÓW Z KORANU! CZY ISLAM RZECZYWIŚCIE JEST RELIGIĄ POKOJU? [VIDEO]

Według ideologów islamu prawda głoszona przez proroka Mahometa jest RELIGIĄ POKOJU. Czy to jednak PRAWDA, czy tylko manipulacje, mające wprowadzić w błąd NIEWIERNYCH. Oto DZIESIĘĆ CYTATÓW Z KORANU, które sprawią, że możecie nie być pewni...

1. NISZCZCIE WASZYCH WROGÓW


Należy ZWALCZAĆ KAŻDEGO, kto próbuje Was zwalczać. Nie wolno jednak być najeźdźcą, ponieważ takim osobom Bóg nie pomaga. Zabijajcie takich, a także nie pozwólcie być im tam,  skąd oni próbowali Was zabrać. Gorsze od śmierci jest prześladowanie.


2. ŚMIERĆ NALEŻY SIĘ NIEWIERNYM


W którymkolwiek miejscu oni będą toczyć z Wami wojnę, tam WY DAJECIE IM ŚMIERĆ. To jest należność dla osób niewiernych. Zwalczajcie ich do czasu, aż prześladowanie całkowicie zniknie, a religia będzie własnością Boga. Gdyby jednak oni postanowili się wstrzymać ze swoim złem to Wy także wyzbywajcie się z siebie wszelkiego gniewu, oprócz temu skierowanym do niesprawiedliwych.


2. WASZE KOBIETY SĄ POLEM, NA KTÓRYM UPRAWIACIE ROLĘ


Wasze Kobiety są polem, na którym uprawiacie rolę. Gdy więc idziecie na swoje własne pole róbcie w pierwszej kolejności PRZYJEMNOŚĆ DLA SAMYCH SIEBIE. Wy bójcie się Boga i pamiętajcie iż spotkanie  z Nim Was czeka. Głoście dobrą wieść dla tych, którzy nie wierzą!


3. ON STWORZYŁ ŻONY


To On stworzył żony byście mogli przy nich być i odpoczywać i by między Wami panowała potężną miłość i pełna miłosierdzia. To właśnie zawiera wszelkie znaki dla każdego kto się zastanawia.

Człowiek musi wykazywać dobroć dla rodziców, gdyż jego Matka była zmuszona do wielu trudów, gdy go nosiła.


4. PIĘKNE MIESZKANIA W EDENIE!


Bóg wszystkim wierzącym – zarówno mężczyznom jak i kobietom obiecał iż w Raju będą, czyli tam gdzie płyną piękne strumienie. To tam właśnie będą na wieki i czekać na nich będą cudowne mieszkania w Edenie.


5. ZABIJAJCIE NIEWIERNYCH!


Właśnie oni chcieliby byście Wy stali się tymi  odznaczającymi się NIEWIERNOŚCIĄ – byście byli tacy jak Oni. Nie wolno brać opiekunów w tych którzy nie kochają Boga i nie wyznają jego nauk i praw. Gdy więc się odwrócą od Boga TO ZABIJAJCIE ICH w jakimkolwiek miejscu świata ich znajdziecie. Nie należy szukać u nich ani pomocnika ani opiekuna. Inne możliwości należy szukać jeśli są oni związani z Waszym ludem poprzez przymierze lub tych którzy do Was przychodzą mając ściśnięte serce i oddadzą się wojnie z Wami albo też swoim ludem.

https://youtu.be/hjnrzkzG4JI

źródło: The Youssuf


6. BÓG UCZYNIŁ NIEWIERNYCH PODLEGŁYM WAM!


Jeśli Bóg miałby na to ochotę może dać im potęgę i przez to pełnie władzy nad Wami by oni mieli moc, by Was pokonać. Gdy jednak oni postanowią ustąpić bez walki i zapragną wprowadzenie pokoju to wtedy jest czas, gdy Bóg nie ukaże Wam naprzeciw   żadnej z dróg.


7. NIE BIERZCIE NIEWIERNYCH ZA PRZYJACIÓŁ!


Nie należy brać za przyjaciół tych, którzy odznaczając się niewiernością, gdy w tym samym czasie pomijamy wszystkich wiernych. Jeśli jednak ktoś tak zrobi nie może mieć nic wspólnego z Bogiem. Wyjątek stanowi czas, gdy w Waszych sercach panuje strach przed niebezpieczeństwem z ich strony. Bóg nakazuje ostrożność przez samym Sobą, ale nawołuje do wędrowanie do niego.


8. NIE MIEJCIE LITOŚCI!


Bóg nie nakazuje Wam byście dobroci i sprawiedliwościowi nie okazywali względem osób którzy nie próbują zniszczyć Waszych wierzeń i nie próbują Was się pozbyć z miejsca gdzie mieszkacie. Bo Bóg kocha ludzi którzy wykazują się sprawiedliwością. Bóg nie zgadza się jednak, by Waszymi przyjaciółmi byli Ci, KTÓRZY ZWALCZALI WASZĄ RELIGIĘ i Ci którzy chcieli Was pozbyć się z Waszych domostw lub także tych którzy w tym wszystkim perfidnie pomagali. Więc Ci którzy złamią ten zapis są ludźmi pełnymi niesprawiedliwości i ciemności.


9. MĘŻCZYŹNI MAJĄ WYŻSZOŚĆ OD BOGA!


Mężczyźni są tymi którzy otrzymali  wyższość od Allaha i to oni dają z tego co zarobili. Więc kobiety które powinny być pełnią cnotliwości i pokory gdy takie nie są należy je napominać. Gdy to nie nie skutkuje nie bądźcie z nimi w jednym posłaniu, a gdy i to nie będzie kluczem uderzycie je.


10. PIEKŁO DLA ODSTĘPCÓW!


A jeśli ktoś z wyznawców Allaha wyrzeknie się  swojej religii i umrze jako niewierny Bogu swemu – to dla takich DAREMNE są ich uczynki na tym świecie i w życiu ostatecznym. Tacy będą mieszkańcami wielkiego ognia i będą tam na wieki.

Źródło: Józef Bielawski Tłumaczenie znaczenia Świętego Koranu, PIW, Warszawa 1986

Najchętniej czytane