NIEZWYKŁE! Królestwo Polskie po I WŚ, STALINOGRÓD czy REPUBLIKA ŚWIĘTNIEŃSKA. NIETYPOWE MAPY HISTORYCZNE [GALERIA]

Czy wiesz jak Brytyjczycy wyobrażali sobie Królestwo Polskie po zakończeniu I Wojny Światowej albo jakie granice miała "Republika Świętnieńska"? I dlaczego, do licha, Amerykanie chcieli nas przyłączyć do ZSRR?

 


  1. Królestwo Polskie po I wojnie światowej
Oto, jak wg Brytyjczyków wyglądały plany podziału Europy środkowej między cesarza Wilhelma II i arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w 1914 r. W takim rozdaniu, Królestwu Polski pod berłem arcyksięcia przypada ewidentnie rola bufora, oddzielającego Rzeszę i sięgające Salonik (!) Królestwo Węgier od Rosji. Polsce (która w planach obu władców miała pełnić rolę marionetki) przypadły tereny:

dawnego Królestwa Polskiego
wybrzeża Bałtyku na północ od Kłajpedy (dzisiejsza Litwa)
dzisiejsze ziemie litewskie i białoruskie, z Wilnem, Kownem i Mińskiem
Ukraina wraz z Kijowem
Mołdawia aż po wybrzeże Morza Czarnego

 

2. Republika Świętnieńska
Przełomowe momenty w dziejach Europy obfitowały w powstania i upadki mikropaństewek - jak Freistaat Flaschenhals (Wolne Państwo Szyjki Od Butelki (!) - nazwa pochodzi od nietypowego kształtu państewka), Republika Pińczowska czy Galicyjska SSR. 5 I 1919 r. dołączyła do ich grona Republika Świętnieńska - wieś Świętno w okoliczach Wolsztyna ogłosiła niezależność tak od Niemiec, jak i od Polski. Działo się to w czasie powstania wielkopolskiego - w okolicach Świętna polscy powstańcy odnosili znaczące sukcesy, a z kolei większość mieszkańców wioski była Niemcami. Gdy komendant garnizonu w Głogowie odmówił udzielenia pomocy, lokalny autorytet - pastor Hegemann ogłosił niezależność miejscowości.


Państewko przetrwało 218 dni. Przez ten czas, choć teoretycznie neutralne, wspierało siły niemieckie w tym rejonie. Miało własną armię; nie powiodła się próba utworzenia marynarki wojennej - miejscowy fryzjer, kandydat na admirała, zmarł. 10 VIII 1919 republikę inkorporowano do Niemiec, w granicach których pozostała aż do 1945 r. W hitlerowskiej propagandzie jej losy stanowiły przykład bohaterskiej walki z Polakami.Źródło mapy: Gazeta "Die Grüne Post" z 25 XII 1932 r.
3. Stalinogród
W 1953 r. umiera Józef Stalin. Władze PRL, "Dla uczczenia pamięci Wielkiego Wodza i Nauczyciela mas pracujących" postanawiają zmienić liczącą ponad 350 lat nazwę Katowice na STALINOGRÓD. Twór ten przetrwał (na szczęście) tylko do odwilży roku 1956. Pozostał jedynie w dokumentach z tamtego okresu (m.in. w dowodzie osobistym Michała Ogórka). Z nazw geograficznych noszących imię generalissimusa, pozostały niezmienione tylko te, odnoszące się do bitwy o Stalingrad (obecnie Wołgograd) - np. stacja Stalingrad paryskiego metra.4. Polska Republika Radziecka

Oto fragment naprawdę tajemniczej mapy opublikowanej w 1942 (ale ukończonej jeszcze przed przystąpieniem USA do wojny) przez Maurice Gomberga(?) w Filadelfii. Autor (autorzy ?), przedstawiający się jako "My, Stany Zjednoczone" (!) zamieścił w niej koncepcję ładu moralnego w powojennym świecie. Poza takimi ciekawostkami, jak utworzenie Stanów Zjednoczonych Skandynawii (!) i aneksja Kanady przez USA (!!!), jako jeden z warunków światowego porządku jest zajęcie przez Związek Radziecki całej Europy wschodniej - i tak, zamiast Polski jest Polska Socjalistyczna Republika Radziecka, zajmująca obszar mniej więcej II Rzeczypospolitej. Co ciekawe, autor całkiem trafnie przewidział zasięg wpływów ZSRR po wojnie - tyle, że Stalin pozwolił Polsce, Bułgarii, Rumunii itd. zachować pozory suwerenności.


 

5. Miasta w Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Liczba miast w Rzeczpospolitej Obojga Narodów w poszczególnych województwach około 1650 roku. Najsilniej zurbanizowane województwo łęczyckie, najsłabiej smoleńskie i mścisławskie.źródło: wikimedia-commons-domena publiczna

 

Najchętniej czytane