OPERACJA „Nie do pomyślenia!” CHURCHILL chciał wysłać ANDERSA, by ten wyzwolił POLSKĘ!

Winston Churchill był wściekły. Minęło zaledwie kilka tygodni od zakończenia konferencji jałtańskiej. Ze wstrętem przypominał sobie jak obejmował go Stalin i jak razem pozowali fotografom. Ze złością zmiął kartkę papieru z depeszą, którą trzymał w ręku i sięgnął po słuchawkę telefonu.

W kwietniu było widać już wyraźnie, że chytry Gruzin zagrał aliantom zachodnim na nosie. W okupowanych krajach Europy Wschodniej zapanowały rządy NKWD. Patrioci i żołnierze walczący z Niemcami byli masowo wywożeni na Wschód. Terminy demokratycznych wyborów były przesuwane na bliżej nie określone terminy. Partie komunistyczne przejmowały brutalnie władze.

Brytyjski premier szczególnie zasmucony był sytuacją w Polsce. To przecież w obronie Polaków Brytyjczycy już w 1939 roku wyciągnęli miecz i przystąpili do wojny. Teraz wygląda na to, że mieli ich zostawić samym sobie…

Coś trzeba zrobić!


A przecież Brytyjczycy byli ostrzegani po konferencji jałtańskiej, że Stalin ich oszukał, że jedyne co im zostało, to szykowanie się do wojny po wojnie. Mówili tak Polacy, którzy na ten konflikt bardzo mocno liczyli. Widzieli w nim szansę na przegonienie komunistów i uniezależnienie się od ZSRR. Zmiany w Polsce w roku 1944 były daleko idące. Na terenach wyzwolonych zaczęto wprowadzać ład na wzór sowiecki. Takie informacje napływały zarówno do Churchilla jak i Roosevelta, ale żadna ze stron nie miała ich jak sprawdzić. Churchill konstatował w korespondencji z Rooseveltem:

„Polska jest szczelnie zamknięta dla naszych przedstawicieli. Została nad nią rozciągnięta zasłona nie do przeniknięcia”


 

 

Opercja „unthinkable”


Gdy Churchill zdał sobie sprawę z tego, że za kilka czy kilkanaście miesięcy jeden reżim w Europie zastąpi drugi, zaczął się zastanawiać nad sposobem rozwiązania tego gorsetu. W kwietniu 1945 roku, targany także wyrzutami wobec Polski, która stawała się coraz bardziej komunistyczna, wydał polecenie do przygotowania tajnej operacji nad Wisłą. Informacje docierające do Londynu w 1945 roku były jednoznaczne. W Polsce szerzył się terror i to sowiecka pięść miała wprowadzać nowe rządy, a nie obywatele.
Pozycje poszczególnych armii w dniu 10 maja 1945 orku

czytaj dalej


fot. wikipedia.org

Założeniem tajnej operacji miało miało być wyprzedzające uderzenie w terminie do dwóch miesięcy po zakończeniu wojny. Zadanie opracowania szczegółów zlecono powierzono członkom Połączonego Sztabu Planowania. Operacja otrzymała kryptonim „Unthinkable” - „Nie do pomyślenia”. Analiza została oparta na poniższych założeniach:

„(a) Przedsięwzięcie cieszy się pełnym poparciem opinii publicznej Imperium Brytyjskiego i Stanów Zejdnoczonych, a co za tym idzie, morale żołnierzy brytyjskich i amerykańskich pozostaje wysokie.
(b) Wielka Brytania i Stany Zjednoczone mają pełne wsparcie polskich sił zbrojnych i mogą liczyć na wykorzystanie żołnierzy niemieckich oraz tego, co zostało z niemieckiego potencjału przemysłowego.
(c) Nie zakłada się wsparcia ze strony pozostałych mocarstw zachodnich, ale udostępnione zostają wszelkie bazy i inne niezbędne instalacje na ich terytorium.
(d) Rosja wchodzi w sojusz z Japonią.
(e) Działania wojenne rozpoczynają się 1 lipca 1945 roku.
(f) Plany relokacji i demobilizacji są realizowane do 1 lipca, potem zostają zawieszone.
Ze względu na szczególną konieczność zachowania tajemnicy, plan nie był konsultowany z ministerstwami wojskowymi.

CEL

Nadrzędnym (politycznym) celem jest narzucenie Rosji woli Stanów Zjednoczonych i Imperium Brytyjskiego. Choć wola obu tych państw sprowadza się do zapewnienia uczciwego ładu w Polsce, zakres działań wojennych nie musi być nią ograniczony. Szybki sukces operacji może skłonić Rosjan do podporządkowania się naszej woli, przynajmniej na pewien czas, lecz nie można tego przesądzać. Decyzja będzie należeć do Rosjan. Jeżeli zechcą wojny totalnej, będą w stanie ją rozpętać”.

czytaj też: ZABIĆ Marszałka! Historia wszystkich zamachów na PIŁSUDSKIEGO!

Cóż za rozmach!

Plan operacji był iście fantastyczny! Oddziały aliantów, z wojskami II Korpusu WP gen. Władysława Andersa miały uderzyć na Polskę od zachodu, z terytorium Niemiec. Plan przewidywał nawet udział w ofensywie przeorganizowanych i przezbrojonych oddziałów… niemieckich. Zakładano więc, że pierwszy etap operacji odbywałby się na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej, pomiędzy Szczecinem a Bydgoszczą, zaś drugi, objąłby zabezpieczenie linii Gdańsk-Wrocław dla wojsk pancernych, alokowanych na pozycje zimowe. Sukcesu operacji szukano w powodzeniu wielkiej bitwy pancernej, która spowodowałaby, że Stalin nabrałby pokory. Pytanie tylko, co miało być dalej, gdyby Stalin jednak nie chciał „skruszeć”.
"Wielka Trójka" podczas konferencji jałtańskiej
fot. wikimedia-commons domena publiczna

Sęk w tym, że Armia Czerwona była wówczas wielką siłą. W krajach okupowanych stacjonowało blisko… 6 milionów żołnierzy. Mało tego. Wojska radzieckie były tam, gdzie się zatrzymały, wojska alianckie musiały być alokowane. Na koniec, w piechocie sowieci mieli przewagę 2:1, a wojskach pancernych aż 4:1!

czytaj dalej


No i jeszcze czynnik psychologiczny. Czy Polacy chcieliby pomagać armii, w której szeregach walczyliby niedawni hitlerowcy? Jak zachowaliby się „żołnierze wyklęci”?

Do szuflady!


Jaki był los operacji „Unthinkable”? Taki jak jej nazwa. 24 maja, przewodniczący Komitetu Szefów Sztabów – feldmarszałek Alan Brooke, zapisał:

„Wieczorem zapoznałem się starannie z raportem planistów na temat możliwości konfrontacji z Rosją, w razie gdybyśmy napotkali trudności w dalszych z nią rozmowach. Kazano nam przygotować takie opracowanie. Pomysł jest oczywiście fantastyczny, a szanse powodzenia zerowe. Nie ulega wątpliwości, że Rosja jest w tej chwili wszechpotężna w Europie”.


 

Zaczęła komplikować się sytuacja polityczna. Amerykanie wpychali Polskę w objęcia Stalina mocniej, niż mogłoby się wydawać, wręcz oczekiwano Polski przyjaznej Stalinowi. Amerykanie rozpoczęli wycofywanie wojsk z Europy. Plan operacji trafił niestety na dno szuflady brytyjskich strategów wojennych. Nad Polską zapanowała komunistyczna ciemność...

czytaj też: Szok! W Niemczech wykopano potężną SWASTYKĘ! Co tam miało być?

Bibliografia:

Bob Fenton: The secret strategy to launch attack on Red Army Telegraph, 1998.

Julian Lewis: Changing Direction: British Military Planning for Post-war Strategic Defence

Najchętniej czytane